Logo English

Verkenning Stedelijke Inpassing Cargofietsen en LEV

Sinds september 2016 onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam, samen met de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en verschillende andere partijen als logistiek dienstverleners, Fietsdiensten.nl en de branchevereniging voor elektrisch vervoer DOET, de opkomst van en verdere mogelijkheden voor lichte elektrische voertuigen (LEV’s) in de stadslogistiek in het onderzoeksprogramma LEVV-LOGIC.

De opkomst van LEV’s roept onder andere vragen op over de consequenties voor het stedelijk verkeer en hoeverre gemeentelijk beleid gewenst is LEV’s te faciliteren. De gemeente Amsterdam heeft daarom Kaspar Koolstra verzocht de ervaringen met LEV’s (waaronder begrepen cargofietsen met trapondersteuning) te onderzoeken.

undefined

 Foto: Kaspar Koolstra, DOUZE Cycles, ICBF2017 Nijmegen

LEV’s en cargofietsen nemen minder ruimte in dan bestelbus, maar licht elektrisch vervoer heeft een herkenbare plaats nodig in het stedelijk verkeer om een significant aandeel van de stadsdistributie te kunnen verzorgen. Zowel gezien vanuit het belang van een zero-emissie stadsdistributie, als de nood-zaak om de ruimtedruk in de stad te verminderen, is het faciliteren van LEV’s, als alternatief voor de klassieke bestelbus, een kans die de stad niet mag missen.

De rapportage van de verkenning stedelijke inpassing cargofietsen en LEV is H I E R te lezen.

undefined