Logo English

Cargobikes in Rotterdam

Een team studenten van de minor Infrastructuur en Mobiliteit van de Hogeschool van Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar het inzetten van cargobikes en de infrastructurele gevolgen en mogelijkheden hiervan voor de stedelijke distributie in Rotterdam. De conclusies en aanbevelingen zijn vastgelegd in een bijzonder goed onderzoeksverslag. Een link naar het volledige onderzoeksverslag staat onderaan dit artikel.

undefined

De markt Stedelijke distributie met de cargobike blijkt sneller, goedkoper en milieuvriendelijker. Daar komt bij dat de markt snel groeit. De ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor de stedelijke distributie gaat echter zo snel en is zo breed, dat het toekomstige marktaandeel van de cargobike moeilijk te bepalen is.

Infrastructuur Om de inzetbaarheid van cargobikes te optimaliseren dienen slechts de richtlijnen voor het ontwerp van infrastructuur te worden gevolgd. Krappe fietspaden met krappe bochten, paaltjes op het fietspad en het ontbreken van laad- en losplaatsen zijn de meest voorkomende ruimtelijke problemen. Daarnaast is er voor de stedelijke distributie ook winst te behalen in een slimmere inrichting van de openbare ruimte.

Regelgeving en beleid De huidige regelgeving zorgt voor knelpunten bij de indeling van (nieuwe) voertuigen in voertuigcategorieën. Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de ontwikkeling van nieuwe lichte elektrische vracht voertuigen (LEVV’s). Behalve knelpunten zijn er ook mogelijkheden, omdat de gemeente Rotterdam een duurzaam, milieuvriendelijk en innovatief beleid voert. Enerzijds worden particuliere initiatieven gestimuleerd en anderzijds is er begonnen met het aanpassen van de stadsinfrastructuur.

Theoretisch kader Voor het oplossen van de verkeerskundige knelpunten wordt gebruik gemaakt van een innovatief ontwerpkader. Op deze manier kunnen infrastructurele problemen worden opgespoord en aangepakt. Daarnaast kunnen onbenutte mogelijkheden in de ruimtelijke inrichting worden ontdekt via het ruimtelijk ontwerpkader. Het verkeerskundig kader, Verkeer in de stad, focust vooral op de verkeerscirculatie en de verkeersrelaties tussen de gebruikers onderling. Het ruimtelijk ontwerpkader, Functional Ambiance, maakt de connectie tussen het verkeer en de openbare ruimte. In dit kader komen stromen (flows) en ruimte (places) samen. Op basis van deze kaders wordt er in zeven Rotterdamse straten gekeken naar de integratie van de cargobike in het stedelijk verkeer en welke optimalisaties mogelijk zijn.

undefined

Onbenutte mogelijkheden in de praktijk Vanuit het oogpunt van stedelijke distributie met de cargobike kan de ruimtelijke kwaliteit verhoogd worden door zeven factoren te optimaliseren. Deze zeven factoren zorgen ervoor dat de stedelijke distributie met de cargobike op een hoogwaardige manier kan plaatsvinden:

1. Een correcte indeling van de weg in domeinen en het daarbij behorende snelheidsregime. (Verkeer in de stad)

2. Ruimte in het dwarsprofiel om de vereiste scheiding en/of menging van de verkeersstromen mogelijk te maken. (Verkeer in de stad)

3. De functie van de gebouwen in de straat in samenhang met de activiteiten, die er met de cargobike worden ondernomen. (Functional Ambiance)

4. De verkeersfunctie gaat hand in hand met de kwaliteit van de openbare ruimte. (Functional Ambiance)

5. Multifunctioneel ruimtegebruik zorgt ervoor dat de schaarse ruimte in de stad optimaal gebruikt kan worden en zodoende de kwaliteit verhoogt. (Functional Ambiance)

6. De fietsvriendelijkheid van de straat moet hoog genoeg zijn om het gebruik van de cargobike veilig en prettig mogelijk te maken. (Functional Ambiance)

7. In algemene zin moet er op het toegewezen domein en op de laad- en losplaats voldoende ruimte zijn voor de activiteiten van de cargobikes. (Functional Ambiance)

Een creatieve toepassing van deze factoren in de stad loopt in de praktijk parallel aan de interpretatie van de overige activiteiten in een straat. Alleen door een brede focus en een open samenwerking kan de stad op een juiste manier worden ingericht.

Kijk voor het volledige onderzoeksverslag op: Cargobikes in Rotterdam